Biuletyn Informacji Publicznej ZMK

www.bip.zmk.miastko.pl


strona główna BIP
Strona główna bip.gov.pl
strona www jednostki
Strona www jednostki
ePUAP
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
rejestr zmian treści BIP
Rejestr zmian treści
strona o wysokim kontraście dla niedowidzących
Wysoki kontrast

Nazwa dokumentu/kataloguData dodania
Zaproszenie do składania ofert wycinki 76 drzew rosnących w pasie dróg gminnych na terenie Gminy Miastko  (dokument stracił wazność)2020-09-25 10:57:57
Akademia kompetencji cyfrowych2020-06-26 13:26:42
Protokół z otwarcia ofert dla zadania pn. "Malowanie nawierzchni drogowych na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"  (dokument stracił wazność)2020-03-31 13:29:56
Protokół z otwarcia i wyboru oferty zadania pn. "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"  (dokument stracił wazność)2020-03-25 11:53:24
Zaproszenie do składania oferty cenowej" Malowanie znaków poziomych nawierzchni drogowych oraz oznakowania pionowego na terenie gminy Miastko"  (dokument stracił wazność)2020-03-20 12:20:40
Zaproszenie do składania oferty cenowej "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko"  (dokument stracił wazność)2020-03-19 10:11:33
Unieważnienie postępowania  (dokument stracił wazność)2020-03-19 10:01:13
Protokół z otwarcia i wyboru oferty zadania pn. "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie"  (dokument stracił wazność)2020-03-16 10:31:34
Zaproszenie do składania oferty cenowej "Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie Gminy Miastko"  (dokument stracił wazność)2020-03-02 10:32:03
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie " Pielęgnacja skwerów, parku oraz rond w Miastku"  (dokument stracił wazność)2020-02-20 14:44:59