Biuletyn Informacji Publicznej ZMK

www.bip.zmk.miastko.pl


strona główna BIP
Strona główna bip.gov.pl
strona www jednostki
Strona www jednostki
ePUAP
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej
rejestr zmian treści BIP
Rejestr zmian treści
strona o wysokim kontraście dla niedowidzących
Wysoki kontrast

Nazwa dokumentu/kataloguData dodania
Zaproszenie do składania oferty cenowej oznakowanie poziome  (dokument stracił wazność)2019-03-19 08:57:26
protokół z otwarcia propozycji cenowej na zadanie " Koszenie terenów gminnych zielonych na terenie miasta"  (dokument stracił wazność)2019-03-18 11:20:09
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie "Pielęgnacja skrerów, parku oraz rond w Miastku"  (dokument stracił wazność)2019-03-11 10:15:26
zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie " Zamiatanie mechaniczne oraz ręczne jezdni"  (dokument stracił wazność)2019-03-08 11:52:29
Zarposzenie do składania oferty cenowej na zadanie "Koszenie terenów gminnych zielonych w Miastku"  (dokument stracił wazność)2019-03-08 10:56:58
Zaproszenie do składania oferty cenowej   (dokument stracił wazność)2019-03-07 13:27:11
Ogłoszenie I przetargu ustnego Wielkopolska 6  (dokument stracił wazność)2019-02-21 11:50:38
Zaproszenie do składania oferty usługi transportowo - sprzętowe  (dokument stracił wazność)2019-01-08 07:51:01
Informacja o opłacie za miejsca grzebalne2018-11-19 09:14:06
Zawiadomienie o wyborze oferty  (dokument stracił wazność)2018-11-07 08:51:32