Biuletyn Informacji Publicznej ZMK

www.bip.zmk.miastko.plStrona główna bip.gov.pl

Strona www jednostki

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Rejestr zmian treści

Wersja dla niepełnosprawnych

Pokaż zmiany w okresie czasu:


     
Nazwa dokumentu/kataloguZmieniłDataAkcja
II.1.8 Informacje o stanie rezerwJerzy Dolny2019-05-08 10:58:37dodanie
II.1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jesnostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawyJerzy Dolny2019-05-08 10:58:06dodanie
II.1.3 odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałychJerzy Dolny2019-05-08 10:57:36dodanie
II.1.1 b zmiany stanu umorzeniaJerzy Dolny2019-05-08 10:57:09dodanie
II.1.1a dobry zmiany stanu wartości początkowej wnip oraz rzeczowych aktywów trwałychJerzy Dolny2019-05-08 10:56:38dodanie
Informacja dodatkowaJerzy Dolny2019-05-08 10:56:01dodanie
ZestawienieZmianFunduszu_za_2018_r.-BilansJerzy Dolny2019-05-08 10:54:47dodanie
RachunekZyskowiStrat_za_2018_r.-BilansJerzy Dolny2019-05-08 10:54:18dodanie
Sprawozdanie_finansowe_za_2018_r.-BilansJerzy Dolny2019-05-08 10:52:41aktualizacja
Sprawozdanie_finansowe_za_2018_r.-BilansJerzy Dolny2019-05-08 10:51:21dodanie